SONUÇ
Şu anda, bedeninizdeki moleküller aralıksız faaliyetlerine devam ediyorlar...

Siz bu siteyi incelediğiniz süre boyunca ve şu anda da, bedeninizdeki moleküller aralıksız faaliyetlerine devam ettiler. Bazıları kalsiyum miktarınızı ölçüp, eksik kalsiyumu farklı yollardan tamamladı, bazıları protein üretimi için gereken amino asitleri toplamaya başladı, bazıları DNA'nızı kopyalamak için DNA sarmalını iki ayrı parçaya ayırdı, bazıları vücudunuza giren bakteri ve virüslere karşı savaşarak sizi hastalıklara karşı korudu, bazıları vücut ısınızı normal seviyede tutmak için çalıştı, bazıları ise vücudunuzdaki artık maddeleri yok etti... Ve daha saymakla bitiremeyeceğimiz kadar çok işlem aynı anda gerçekleşti.

Siz ise bunları kontrol etmek, başlatmak veya sonlandırmak için hiçbir şey yapmadınız. Sadece oturup bu siteyi incelediniz...

Hücredeki sistemler, hiç şüphesiz Yüce Allah'ın varlığının, sonsuz ilminin ve yaratma sanatının tecellileridendir

Bu kitap boyunca anlatılanlar, Allah'ın sonsuz gücünü, ilmini ve aklını tanıtmalarının yanında, Allah'ın sonsuz merhamet ve şefkat sahibi, Rahman ve Rahim olduğunun da delillerinden sadece birkaç tanesidir. Allah, insanı ve tüm diğer canlıları kusursuzca işleyen sistemlerle yaratmıştır. İnsan vücudunda hiçbir şey eksik veya kusurlu bırakılmamıştır. Kuran'da da bildirdiği gibi Allah "herşeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle takdir etmiş"tir. (Furkan Suresi, 2)

Sitede verilen her örnekte görüldüğü gibi, gözle görülemeyecek kadar küçük moleküller, birçok özelliğe, yeteneğe ve sorumluluğa sahiptir. Bu moleküllerin bunları yerine getirebilmeleri için tüm bu özelliklerle birlikte yaratılmış olmaları gerekir. Verilen örneklerdeki sistemler ise, hiç şüphesiz Yüce Allah'ın varlığının, sonsuz ilminin ve yaratma sanatının tecellileridendir . En güzel isimlerin sahibi olan Yüce Allah, Kuran'da şöyle buyurmaktadır:

… Rabbim, ilim bakımından herşeyi kuşatmıştır. Yine de öğüt alıp-düşünmeyecek misiniz? (Enam Suresi, 80)